HUISREGELS GASTOUDEROPVANG DE LIESETUIN  

Openingstijden

De Liesetuin is open van 7.00 tot 9.00 en van 15.00 tot 18.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag. 

Woensdag van 12.30 tot 18.30

In de vakantie en studiedagen van 7.00 uur tot 18.30 uur

Vrijdag gesloten.

Minimaal:

  • 1 vaste dag 
  • Voor school 1,5 uur
  • Na school 2 uur

Flexibele opvang op aanvraag

 

Halen en brengen

De kinderen worden door de gastouder opgehaald op school en veilig, op stoel verhogers, naar de locatie vervoerd.

Wanneer jullie kind(eren) door iemand anders wordt opgehaald graag even doorgeven. 

Mocht het voorkomen dat jullie het niet redden om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem.

Afmelden

Graag 2 dagen van te voren afmelden. Bij ziekte van het kind graag zo snel mogelijk doorgeven. Gedurende de ziekte blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij langdurige ziekte in overleg.

Bij ziekte van de gastouder zal dit zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de vraagouders. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Vakanties en vrije dagen

De Liesetuin geeft haar verlofdagen minimaal 4-6 weken van te voren door. In geval van verlof vanwege een uitzonderlijke reden op korter termijn, wordt dit direct overlegd met de vraagouders.
Bij vakanties en vrije dagen van de gastouder worden de opvangkosten niet doorberekend.

Graag op tijd de planning van jullie vakanties doorgeven.  Bij voorkeur 1 maand van te voren.

Tarieven

Uurtarief staat op € 5,50 per kind per uur. Uren worden afgerond op een kwartier.

Extra kosten € 1,30 per kind per dag / ophalen buiten Rijsbergen € 1,50

Betaling van de extra kosten op het einde van de maand contant of via rekeningnummer NL24FVLB0225836343 t.n.v. E.C.M. Gooskens van Gool

De extra kosten bestaan uit:

  • Kilometer vergoeding

  • Tussendoortjes

  • Broodmaaltijd tijdens een vakantiedag

  • Uitstapjes

  • Cadeautje bij verjaardag en sinterklaas

 Wijzigingen / opzeggen

Structurele wijzigingen dienen één maand van te voren worden aangevraagd en er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaakt.

Als jullie willen opzeggen, graag één maand van tevoren. Wanneer jullie het contract per direct willen beëindigen zijn jullie nog verplicht om één maand de afgesproken uren door te betalen.

Medicatie

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij jullie kind noodzakelijk is dienen jullie als ouder altijd een verklaring medicijn gebruik in te vullen. Jullie blijven ten allen tijden zelf de verantwoording hiervoor dragen. De gastouder kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele allergische reacties of andere bijwerkingen van het medicijn.

Veiligheid en hygiëne

 

Met de kinderen maak ik duidelijke afspraken m.b.t het spel aanbod en de grenzen die hierbij aangegeven worden. Spreek duidelijk met ze af waar ze wel en niet mogen spelen. Niet alleen bij de poel en het zwembad.

 

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk reglement, worden door kleinschalige kinderopvang De Liesetuin per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden. De huisregels zullen regelmatig opnieuw bekeken worden. Zijn er echter grote veranderingen, worden ouders daarvan  op de hoogte gesteld. Elk nieuw kalenderjaar zullen de huisregels opnieuw worden uitgereikt.

Ik streef naar een open en eerlijke communicatie, mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunnen jullie altijd contact opnemen.